Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 410 common:people_all_forms

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника»

Date: 13 жовтня 2022 о 15:51, Refreshed 13 жовтня 2022 о 15:52
Затверджено
педагогічною радою
№1 від 31.08.2022 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти
Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника»
(Розроблено відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти»
ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом Міністерства освіти і науки України
08 вересня 2020 року № 1115
та
Листа МОН №1/9-609 від 02 листопада 2020 року «Щодо організації дистанційного навчання»)
                                 І.Загальні положення
1. Це Положення визначає механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти (далі - освіти) за дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами в Опорному закладі «Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника», (далі - ліцей).
2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:
  • асинхронний режим - взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо;
  • електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих курсів) - засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і можуть застосовуватися в освітньому процесі при вивченні окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);
  • електронне освітнє середовище - сукупність умов навчання, виховання та розвитку учнів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;
  • дистанційне навчання  - організація з освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;
  • інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання (електронна освітня платформа) - програмно-технічний комплекс, що об'єднує систему електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення, накопичення та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання (у тому числі ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням); інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології дистанційного навчання - технології створення, накопичення, зберігання та доступу до електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також забезпечення організації та супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку, у тому числі мережі Інтернет;
  • синхронний режим - взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції;
  • система управління дистанційним навчанням - програмне забезпечення, призначене для організації освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет (у тому числі електронного розкладу занять, електронних класних  журналів/щоденників);
  • суб'єкти дистанційного навчання - учні, педагогічні працівники, батьки або інші законні представники неповнолітніх учнів (далі - батьки), асистенти дітей, які беруть участь в освітньому процесі за дистанційною формою здобуття освіти або з використанням технологій дистанційного навчання в іншій формі здобуття освіти;
  • технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій (технології розвивального, проєктного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».
3. Організація дистанційного  навчання забезпечує можливість реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров'я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які об'єктивно унеможливлюють відвідування закладу освіти.
Відповідно до статті 9 Закону України  «Про освіту» особи мають право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх: інституційна (дистанційна), індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).
4. Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми ліцею та має забезпечувати виконання суб'єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти.
У разі потреби дистанційне навчання може організовуватися під час надзвичайних ситуацій, пандемії, воєнного часу та за індивідуальним навчальним планом для осіб з ООП.
5. З метою забезпечення в ліцеї єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища педагогічна рада схвалилює використання єдиної  електронної освітньої платформи - G Suite for Education, за допомогою якої організовується освітній процес під час дистанційного навчання. У рамках таких єдиних підходів педагогічні працівники, користуючись академічною свободою, можуть обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання.
6. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання може передбачати навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття, корекційно-розвиткові заняття, вебінари, онлайн форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою ліцею (навчальними програмами з окремих предметів (інтегрованих курсів).
Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію суб'єктів дистанційного навчання, з використанням форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю під час навчання.
При організації освітнього процесу під час воєнного стану в очному або змішаному режимі педагогічним працівникам слід забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу «Повітряна тривога» відповідно до постанови КМУ від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні».
7. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб'єктами дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.
Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі).
Тривалість  навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:
1-2 класів — 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 — по 20 хвилин;
3-4 класів — 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 — по 30 хвилин, або 4 — по 20 хвилин;
5-6 класів — 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 — по 35 хвилин, або 4 — по 25 хвилин;
7-9 класів — 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 — по 40 хвилин, або 4 — по 30 хвилин, або 5 — по 25 хвилин;
10-11 класів — 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 — по 35 хвилин, або 5 — по 30 хвилин, або 6 — по 25 хвилин.
Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров'я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний зв'язок через VIBER групу класу).
8. Ліцей забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби).
Оцінювання результатів навчання учнів проводяться за видами оцінювання, визначеними спеціальними законами, і відповідно до критеріїв, визначених МОН України. Державна підсумкова атестація учнів проводиться відповідно до законодавства.
Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, зокрема відеоконференц-зв'язку.
9. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, а також санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, вправ для очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час).
10. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про захист персональних даних»  анонімні користувачі (які намагаються приєднатися до освітнього середовища закладу   з анонімного акаунта, який не належить освітній платформі @reshlyceum.ukr.education), не можуть долучитися до зустрічі; вчитель (організатор зустрічі) не дозволяє вхід, а за необхідності видаляє учасника з анонімного акаута.
11. Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням індивідуальної програми розвитку.
Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами може передбачати залучення допоміжних технологій дистанційного навчання (озвучування даних з екрану, голосове введення тексту, субтитри, клавіатури  зі спеціальними можливостями тощо) з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких осіб.
Освітній процес під час дистанційного навчання осіб з особливими освітніми потребами забезпечується за участі асистента вчителя.
12. Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства.
13. За рішенням педагогічної ради ліцею (№ 1 від 31.08. 2022) для організації дистанційного навчання  використовуються  платформи для ведення  електронних класних  журналів/щоденників:
в  Решетилівському ліцеї імені І.Л. Олійника – https://eschool-ua.com/
 «Єдина школа»
в Решетилівській філії І ступеня – https://nz.ua/
 «Нові знання»
в Потічанській філії І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом –  https://nz.ua/
  «Нові знання»
в Решетилівській  філії І ступеня з дошкільним підрозділом – https://nz.ua/
   «Нові знання»
13. Облік робочого часу та оплата праці педагогічних працівників, які організовують дистанційне навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.
Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється у межах робочого часу педагогічних працівників, який визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Керівник закладу освіти забезпечує організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання та здійснення контролю за виконанням освітніх програм.
З метою забезпечення умов праці, необхідних для організації дистанційного навчання, відповідно до умов трудового договору може здійснюватися надання педагогічним працівникам персональних комп'ютерів (з можливістю використання засобів аудіо-, відео-, конференцзв'язку) в тимчасове користування.
14. Батьки зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів (інтегрованих курсів) і досягненню передбачених ними результатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та психічне здоров'я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.
У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов'язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.
ІІ. Організація здобуття освіти за дистанційною формою
(як окремою формою здобуття освіти)
  1. Організувати здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти) навчальний заклад може  для осіб, які:
1) не мають медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою. Наявність таких протипоказань встановлюється на підставі медичного висновку чи іншого документа, виданого закладом охорони здоров’я та добровільно поданого батьками або іншими законними представниками здобувача освіти до закладу освіти. Якщо ліцей організовує дистанційне навчання в умовах карантину, то з батьками учнів, що мають такі протипоказання, погоджуються форми взаємодії і засоби навчання індивідуально, використовуючи доступні засоби комунікації (наприклад телефонний зв’язок);
2) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти (у зв'язку зі станом здоров'я, відбуванням покарання, збройним конфліктом, проживанням (перебуванням) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на території населених пунктів на лінії зіткнення тощо);
3) потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (у зв'язку з визначенням особливих освітніх потреб дитини, індивідуалізацією навчання обдарованих дітей, систематичним заняттям учнем певним видом (видами) спорту та участю у спортивних змаганнях тощо).
2. Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється виключно за бажанням учнів, їх батьків. Батьки зобов’язані створити належні та безпечні умови навчання, виховання і розвитку дитини, яка здобуває освіту за дистанційною формою.
3. Батьки є суб’єктами дистанційного навчання (разом з учнями та вчителями). Під час дистанційного навчання батьки мають права та обов’язки, визначені статтею 55 Закону України «Про освіту»; ч.ІІ ст.14, ч.ІІ ст..20, статтями 25, 30, частиною V ст. 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
4. Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється  до початку навчального року або семестру навчання за наказом директора  ліцею на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків, якщо здобувач освіти неповнолітня особа. У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, персонального комп'ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, відео-, конференцзв'язку). Батьки предоставляють директору ліцею довідку медичного закладу, про те, що дитина не має медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою.
5.Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти, що перебувають на дистанційному навчання, здійснюється один раз на місяць директором ліцею, або заступником директора на підставі делегованих повноважень , відповідно до наказу директора ліцею. У разі встановлення у таких учнів початкового рівня навчальних досягнень з предмета(ів) інваріантної частини або базових, вибірково-обов'язкових предметів навчального плану, вони можуть бути переведені на очну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради ліцею.
ІІІ. Організація освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання
1. Технології дистанційного навчання можуть  використовуватися у ліцеї під час організації здобуття освіти за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).
2. Технології дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами можуть використовуватися для:
1) забезпечення вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) або їх окремих тем, впровадження профільного навчання;
2) забезпечення проведення окремих навчальних занять і консультацій, оцінювання результатів навчання учнів;
3) забезпечення проведення додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять для учнів із навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти;
4) реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду;
5) забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які об'єктивно унеможливлюють відвідування ліцею;
6) забезпечення проведення (надання) додаткових  психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами (під час надзвичайних обставин, а також у разі відсутності фахівців із проведення (надання) таких занять (послуг) із числа працівників закладу освіти і неможливості організувати проведення (надання) таких занять (послуг) залученими фахівцями в населеному пункті, де проживає учень.
3. Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі ліцею  приймається педагогічною радою ліцею до початку навчального року або упродовж навчального року у випадку настання обставин, що потребують організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.
Упродовж навчального року використання технологій дистанційного навчання для вивчення окремих тем з навчальних предметів (інтегрованих курсів), проведення окремих навчальних занять і консультацій, оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися за ініціативою педагогічних працівників (з відповідним узгодженням розкладу навчальних занять).
4. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги) з використанням технологій дистанційного навчання можуть проводитися (надаватися) для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту за очною формою в інклюзивних класах (групах).
Проведення (надання) таких занять (послуг) здійснюється за погодженням з батьками (одним із них) згідно з індивідуальною програмою розвитку з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей особи з особливими освітніми потребами.
Графік проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) із використанням технологій дистанційного навчання затверджується керівником закладу освіти.
Comments:
Only authorized users can leave comments.